Výročné správy, audit a hodnotenia

Výročné správy
Audit
Hodnotiace správy
Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Zobraziť sídlo spoločnosti na mape
Kontakt
Recepcia
Tel.: 02/482 15 500, 02/482 15 501
Fax: 02/482 15 551
E-mail: info@ncdcp.sk

Oddelenie emisií a informačných povinností
Tel.: 02/482 15 555, 02/482 15 522, 02/482 15 543
E-mail: zoznamakcionarov@ncdcp.sk

Stránkové hodiny
Voľné pracovné pozície
Aktuálne nedisponujeme voľnými pracovnými miestami. V prípade záujmu o možnosť zamestnania v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: hr@ncdcp.sk
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Slovenská banková asociácia
SWIFT
Asociácia národných číslovacích agentúr
Európska centrálna banka
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)