Členský princíp

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., funguje na členskom princípe a jeho základné služby poskytuje prostredníctvom svojich členov, čo umožňuje o. i. zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti služieb.

Členmi NCDCP môžu byť banky, pobočky zahraničných bánk, obchodníci s cennými papiermi, Národná banka Slovenska ako aj iný centrálny depozitár.

Sídlo spoločnosti

Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Kontakt

Tel: +421 2 482 15 500, +421 2 482 15 501
Fax: +421 2 482 15 551
Skype: ncdcpas

E-mail: info@ncdcp.sk
Voľné pracovné pozície
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu „Junior manažér systémovej podpory“