Štatistika

V tejto sekcii nájdete v mesačnej frekvencii aktualizované štatistické prehľady vybraných ukazovateľov činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP).

Zoznamy emitentov cenných papierov registrovaných v NCDCP a informácie o zmenách emisií registrovaných v NCDCP sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov