Štatistika

V tejto webovej sekcii nájdete:

v mesačnej frekvencii aktualizované štatistické prehľady vybraných ukazovateľov činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) a
ročné štatistické prehľady vybraných ukazovateľov činnosti NCDCP za predchádzajúce kalendárne roky.
Zoznamy emitentov cenných papierov registrovaných v NCDCP a informácie o zmenách v emisiiách registrovaných v NCDCP sú publikované vo webovej sekcii Emisie – zoznamy akcionárov.

Mesačná štatistika NCDCP – júl 2020
Štatistika výsledkov NCDCP za mesiac júl 2020, resp. za obdobie od začiatku roka do 31.07.2020.

Link na dokument: Mesačná štatistika NCDCP – júl 2020 (216 kB)

Ročná štatistika NCDCP 2019
Agregované údaje o výsledkoch činnosti NCDCP v roku 2019.

Link na dokument: Ročná štatistika NCDCP 2019 (832 kB)

Ročná štatistika NCDCP 2018
Agregované údaje o výsledkoch činnosti NCDCP v roku 2018.

Link na dokument: Ročná štatistika NCDCP 2018 (505 kB)

Ročná štatistika NCDCP 2017
Agregované údaje o výsledkoch činnosti NCDCP v roku 2017.

Link na dokument: Ročná štatistika NCDCP 2017 (518 kB)

Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Zobraziť sídlo spoločnosti na mape
Kontakt
Recepcia
Tel.: 02/482 15 500, 02/482 15 501
Fax: 02/482 15 551
E-mail: info@ncdcp.sk

Oddelenie emisií a informačných povinností
Tel.: 02/482 15 555, 02/482 15 522, 02/482 15 543
E-mail: zoznamakcionarov@ncdcp.sk

Stránkové hodiny
Voľné pracovné pozície
Aktuálne nedisponujeme voľnými pracovnými miestami. V prípade záujmu o možnosť zamestnania v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: hr@ncdcp.sk