Štatistika

V tejto webovej sekcii nájdete:

  • v mesačnej frekvencii aktualizované štatistické prehľady vybraných ukazovateľov činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) a
  • ročné štatistické prehľady vybraných ukazovateľov činnosti NCDCP za predchádzajúce kalendárne roky.

Zoznamy emitentov cenných papierov registrovaných v NCDCP a informácie o zmenách v emisiiách registrovaných v NCDCP sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov