Udalosti

 • Národný centrálny depozitár cenných papierov sa predstavil bankám

  (Vytvorené: 22.06.2015 14:00, Zdroj: NCDCP)

  Zástupcovia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., sa stretli s predstaviteľmi komerčných bánk pôsobiacich na slovenskom kapitálovom trhu a predstavili im projekt prípravy a budúcej prevádzky. Hlavnou náplňou národného depozitára má byť infraštruktúrna podpora slovenského kapitálového trhu.

 • Európska legislatíva v centre našej pozornosti

  (Vytvorené: 05.05.2015 10:00, Zdroj: NCDCP)

  V pondelok 4. mája 2015 sa pracovníci Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. zúčastnili odbornej prezentácie, ktorej obsahom bol výklad Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 909/2014 z 23.7.2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

 • Pracovné stretnutie s partnerským depozitárom v Prahe

  (Vytvorené: 27.03.2015 13:33, Zdroj: NCDCP)

  V dňoch 24. – 25. marca 2015 sa v Prahe stretli členovia prípravného tímu Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. s kolegami z partnerského českého Centrálneho depozitára cenných papierov.