Udalosti

 • NCDCP sa zapojil do Európskeho prieskumu podnikov

  (Vytvorené: 28.08.2019 10:55, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP sa prvý raz od svojho vzniku zúčastnil nadnárodného Európskeho prieskumu podnikov. Okrem toho, že poskytnuté informácie majú ambíciu zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a možnosti ich odborného vzdelávania, sa príspevky získané z odmien za vyplnené dotazníky použijú na ušľachtilý cieľ – pomoc deťom.

 • NCDCP už po štvrtý raz oficiálnym partnerom konferencie Kapitálový trh

  (Vytvorené: 12.06.2019 16:50, Zdroj: NCDCP)

  Po skvelých skúsenostiach zo spolupráce v predchádzajúcich rokoch sa vedenie Národného centrálneho depozitára, a. s. opätovne rozhodlo nadviazať partnerstvo s konferenciou Kapitálový trh 2019. Stalo sa tak už po štvrtý raz a naši zástupcovia nechýbali ani tentoraz medzi účastníkmi konferencie.

 • NCDCP nechýbal na 12. samite spoločnosti Clearstream

  (Vytvorené: 25.04.2016 17:15, Zdroj: NCDCP)

  Už po 12. raz zorganizovala spoločnosť Clearstream výročné stretnutie zástupcov inštitúcií infraštruktúrnej podpory kapitálových trhov z krajín Strednej a Východnej Európy (SVE), zahŕňajúcich najmä centrálne depozitáre cenných papierov, banky a správcov aktív. Aktuálne sa samit konal v dňoch 21. a 22. apríla 2016 v rakúskom hlavnom meste a zázemie mu poskytli priestory elegantného hotelového mrakodrapu Meliá.

 • Navštívili nás partneri z Maďarska

  (Vytvorené: 30.09.2015 13:55, Zdroj: NCDCP)

  Na pozvanie vedenia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. nás 29. septembra 2015 navštívili zástupcovia maďarského centrálneho depozitára cenných papierov KELER Ltd.. Delegáciu viedol riaditeľ pre stratégiu a klientske vzťahy Péter Csiszér.

 • NCDCP sa predstavil účastníkom platformy T2S

  (Vytvorené: 17.09.2015 14:15, Zdroj: NCDCP)

  V dňoch 15. a 16. septembra 2015 sa v budove belgickej centrálnej banky (NBB) v Bruseli konalo 15. zasadnutie Riadiacej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov zúčastňujúcich sa na projekte TARGET2-Securities (T2S). Na základe oficiálnej pozvánky sem Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyslal svojich zástupcov, aby v rámci programu rokovania predstavili európskym partnerom nový slovenský depozitár, jeho zámery a plány, osobitne z hľadiska strategického cieľa prejsť na platformu T2S.