Udalosti

NCDCP sa zapojil do Európskeho prieskumu podnikov
(Vytvorené: 28.08.2019 10:55, Zdroj: NCDCP)
NCDCP sa prvý raz od svojho vzniku zúčastnil nadnárodného Európskeho prieskumu podnikov. Okrem toho, že poskytnuté informácie majú ambíciu zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a možnosti ich odborného vzdelávania, sa príspevky získané z odmien za vyplnené dotazníky použijú na ušľachtilý cieľ – pomoc deťom.

viac >>
NCDCP už po štvrtý raz oficiálnym partnerom konferencie Kapitálový trh
(Vytvorené: 12.06.2019 16:50, Zdroj: NCDCP)
Po skvelých skúsenostiach zo spolupráce v predchádzajúcich rokoch sa vedenie Národného centrálneho depozitára, a. s. opätovne rozhodlo nadviazať partnerstvo s konferenciou Kapitálový trh 2019. Stalo sa tak už po štvrtý raz a naši zástupcovia nechýbali ani tentoraz medzi účastníkmi konferencie.

viac >>
NCDCP nechýbal na 12. samite spoločnosti Clearstream
(Vytvorené: 25.04.2016 17:15, Zdroj: NCDCP)
Už po 12. raz zorganizovala spoločnosť Clearstream výročné stretnutie zástupcov inštitúcií infraštruktúrnej podpory kapitálových trhov z krajín Strednej a Východnej Európy (SVE), zahŕňajúcich najmä centrálne depozitáre cenných papierov, banky a správcov aktív. Aktuálne sa samit konal v dňoch 21. a 22. apríla 2016 v rakúskom hlavnom meste a zázemie mu poskytli priestory elegantného hotelového mrakodrapu Meliá.

viac >>
Navštívili nás partneri z Maďarska
(Vytvorené: 30.09.2015 13:55, Zdroj: NCDCP)
Na pozvanie vedenia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. nás 29. septembra 2015 navštívili zástupcovia maďarského centrálneho depozitára cenných papierov KELER Ltd.. Delegáciu viedol riaditeľ pre stratégiu a klientske vzťahy Péter Csiszér.

viac >>
NCDCP sa predstavil účastníkom platformy T2S
(Vytvorené: 17.09.2015 14:15, Zdroj: NCDCP)
V dňoch 15. a 16. septembra 2015 sa v budove belgickej centrálnej banky (NBB) v Bruseli konalo 15. zasadnutie Riadiacej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov zúčastňujúcich sa na projekte TARGET2-Securities (T2S). Na základe oficiálnej pozvánky sem Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyslal svojich zástupcov, aby v rámci programu rokovania predstavili európskym partnerom nový slovenský depozitár, jeho zámery a plány, osobitne z hľadiska strategického cieľa prejsť na platformu T2S.

viac >>
« 1 2 »
Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Zobraziť sídlo spoločnosti na mape
Kontakt
Recepcia
Tel.: 02/482 15 500, 02/482 15 501
Fax: 02/482 15 551
E-mail: info@ncdcp.sk

Oddelenie emisií a informačných povinností
Tel.: 02/482 15 555, 02/482 15 522, 02/482 15 543
E-mail: zoznamakcionarov@ncdcp.sk

Stránkové hodiny
Voľné pracovné pozície
Aktuálne nedisponujeme voľnými pracovnými miestami. V prípade záujmu o možnosť zamestnania v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: hr@ncdcp.sk
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Slovenská banková asociácia
SWIFT
Asociácia národných číslovacích agentúr
Európska centrálna banka
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)