• 22.5.2018

  Novým účastníkom NCDCP je ARDAL

  Novým účastníkom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., sa stala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), keď dňa 22.5.2018 deň nadobudli účinnosť príslušné zmluvné dokumenty uzatvorené medzi týmito inštitúciami.

 • 16.5.2018

  NCDCP už tretí raz partnerom konferencie Kapitálový trh

  Na základe pozitívnych skúseností zo spolupráce z rokov 2016 a 2017 sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) rozhodol aj tento rok uzatvoriť partnerský vzťah s organizátormi výročnej medzinárodnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2018".

 • 9.5.2018

  Štatistika NCDCP za apríl 2018

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac apríl 2018 a k 30.4.2018.