• 8.4.2019

  NCDCP súčasťou výročnej správy AGC

  V nadväznosti na minuloročnú participáciu NCDCP na medzinárodnom projekte výročného zberu údajov o depozitároch organizovanom Asociáciou globálnych správcov aktív (AGC) sa o našom depozitári zmieňuje aj jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2018. čítaj viac…

 • 5.4.2019

  Marcová štatistika

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. publikoval svoje výsledky podľa stavu k 31. marcu 2019. čítaj viac…

 • 6.3.2019

  Nový prevádzkový poriadok

  Dňa 6. marca 2019 nadobudli účinnosť nové znenia Prevádzkového poriadku NCDCP a dvoch vykonávacích predpisov. čítaj viac…

Nenechajte si ujsť novinky od nás
Registrácia do newslettera