• 14.9.2017

  Systém vyrovnania NCDCP uznaný za spôsobilý na používanie v úverových operáciách Eurosystému!

  Na základe výsledkov hodnotenia vykonaného Európskou centrálnou bankou (ECB) Rada guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny vydala rozhodnutie, ktoré konštatuje, že Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), spĺňa všetky požadované kritériá pre označenie jeho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi za spôsobilý a oprávnený na používanie v úverových operáciách Eurosystému („eligible securities settlement system“).

 • 6.9.2017

  Štatistika NCDCP k 31.8.2017

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. augustu 2017.

 • 4.9.2017

  Úprava pravidiel v systéme vyrovnania transakcií

  V nadväznosti na požiadavky tzv. regulačných technických predpisov Európskej komisie (RTS) Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. doplnil metodické postupy vo Vykonávacom predpise č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP – Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

AKCIOVÚ PONUKU
PREDLŽUJEME DO 31.12.2017!

Zľava 20% až 60% na poplatkoch
za registráciu emisie

Viac o akcii >>>