• 16.6.2017

  Nový Prevádzkový poriadok už schválený!

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktualizoval svoj prevádzkový poriadok. Zámerom jeho úpravy bolo zosúladenie s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v platnom znení.

 • 2.6.2017

  Štatistika NCDCP k 31.5.2017

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. máju 2017.

 • 15.5.2017

  Voľné pracovné pozície

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií v rámci divízie obchodu a prevádzky.