• 16.2.2017

  NCDCP sa podrobil hodnoteniu štandardmi CPSS-IOSCO

  V nadväznosti na samohodnotenie vykonané v období od júna do októbra 2016 pre účely posúdenia spôsobilosti systému vysporiadania transakcií s cennými papiermi zo strany Eurosystému (securities settlement system eligibility assessment), Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktuálne zodpovedal otázky v dotazníku Diclosure framework for financial market infrastructures.

 • 10.2.2017

  Akciové zľavy z cenníka sú tu opäť!

  So zámerom podporiť aktivity emitentov cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, prichádza Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), s novými akciovými zľavami na vybrané poplatky za služby v oblasti emisií zaknihovaných dlhopisov i listinných akcií na meno.

 • 10.2.2017

  Od 1.3.2017 platí nový Cenník NCDCP

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), upozorňuje členov, emitentov, majiteľov účtov i ostatné subjekty pôsobiace na kapitálovom trhu, na nový cenník, ktorý nadobudne účinnosť 1. marca 2017.