• 21.3.2017

  Zoznam členov NCDCP na webe

  Na našom webovom sídle odteraz nájdete zoznam členov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., ktorý budeme priebežne aktualizovať.

 • 6.3.2017

  Nové emisie a štatistika NCDCP

  Do registrov emitentov vedených Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. (NCDCP) pribudli vo februári nové prípady emisíí zaknihovaných cenných papierov i listinných akcií na meno.

 • 3.3.2017

  Nový Prevádzkový poriadok!

  Na našej webovej stránke nájdete nový Prevádzkový poriadok Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., ktorý zohľadňuje posledné legislatívne zmeny dotýkajúce sa oblasti cenných papierov a kapitálového trhu, a tiež zavedenie novej právnej formy podnikania - jednoduchej spoločnosti na akcie.

MIMORIADNA PONUKA!
20% až 60% zľava na poplatky
za registráciu

Akcia platná do 30.06.2017!
Viac o akcii