• 16.4.2018

  Schválenie nových účastníkov NCDCP

  Portfólio účastníkov NCDCP by čoskoro mali rozšíriť dva nové subjekty, ktoré splnili príslušné podmienky legislatívy i Prevádzkového poriadku NCDCP.

 • 4.4.2018

  Štatistika NCDCP za marec 2018

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac marec 2018 a k 31.3.2018.

 • 28.3.2018

  Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

  Dňa 28. marca 2018 nadobudli účinnosť zásadné procesné dokumenty NCDCP: nové verzie Prevádzkového poriadku a Vykonávacieho predpisu č. 2 a súčasne tri nové vykonávacie predpisy týkajúce sa oblastí odsúhlasovania údajov na účtoch, postupu v prípade zlyhania účastníkov a kľúčových účastníkov.