Voľné pracovné pozície

(Vytvorené: 26.06.2017 16:35, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktuálne nedisponuje voľnými pracovnými pozíciami.

V prípade záujmu o možnosť zamestnania v spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese hr@ncdcp.sk .