Prehľad služieb pre účastníka

Služby spojené s vedením účtov cenných papierov nasledovných typov:

  • držiteľský účet,
  • účet majiteľa,
  • klientsky účet,
  • poskytovanie výpisov z účtov.

Zúčtovanie a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi:

  • vyrovnanie bezodplatných transakcií,
  • DvP (Delivery versus Payment - dodanie proti platbe) zúčtovanie a vyrovnanie OTC transakcií na finančných účtoch v Národnej banke Slovenska,
  • FoP (Free of Payment - dodanie bez platby) vyrovnanie OTC transakcií.

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových transakcií s cennými papiermi

Poskytovanie informačných služieb pre klientov NCDCP a iné oprávnené subjekty