Zoznámte sa s naším Hlavným informačným systémom!

(Vytvorené: 19.02.2016 14:15, Zdroj: NCDCP)

V rámci prípravy na ostrú prevádzku Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), organizuje pre svojich budúcich členov a klientov krátke inštruktážne školenie užívateľov informačného systému.

Školenie je prednostne určené pre pracovníkov útvarov Back Office a Front Office finančných trhov z bánk, obchodníkov s cennými papiermi a ostatných inštitúcií kapitálového trhu.

Zámerom školenia je predstaviť budúcim užívateľom tzv. Hlavný informačný systém (HIS) NCDCP a jeho funkcionality podľa jednotlivých modulov umožňujúcich spracovanie registračných služieb, služieb vyrovnania obchodov, informačných a ďalších služieb poskytovaných zo strany NCDCP v zmysle zákona o cenných papierov. Priestor však dostanú aj odpovede na otázky z oblasti informačných technológií.

Školenie prebehne vo viacerých behoch v dňoch 1.3., 2.3., 3.3., 4.3. a 23.3.2016 v priestoroch Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., na Trnavskej ceste 100 v Bratislave (budova Omnipolis, 7. poschodie), pričom každý beh potrvá od 9.00 do 12.00 hodiny.

Bližšie informácie poskytne a prihlášky na školenie registruje: Robert Greizinger, robert.greizinger@ncdcp.sk, tel.: 02/482 15 512.

Tešíme sa na stretnutie s vami!