Zmeny v obchodnom registri

(Vytvorené: 30.07.2019 17:20, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na udelenia povolenia na činnosť centrálneho depozitára podľa európskeho Nariadenia č. 909/2014 Národnou bankou Slovenska ("prelicencovanie") bol v obchodnom registri v súlade s týmto nariadením zapísaný upravený predmet činnosti NCDCP.

Popis služieb, ktoré má NCDCP v zmysle zapísaného predmetu činnosti poskytovať, ako aj link na upravený výpis z obchodného registra nájdete v sekcii O nás\Predmet činnosti.