Zmena v prevádzkovom kalendári

(Vytvorené: 10.10.2018 16:10, Zdroj: NCDCP)

Vzhľadom na skutočnosť, že tohtoročný 30. október bude jednorazovým štátnym sviatkom, o čom dňa 12.9.2018 rozhodla Náradná rada Slovenskej republiky, upravili sme Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2018.

Pôvodne prevádzkový deň sa zmenil na deň, počas ktorého je možné vyrovnanie FoP a DVP príkazov.

Upravený Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2018 je publikovaný vo webovej sekcii Prevádzkový kalendár.