ZENIT kapital je novým účastníkom NCDCP

(Vytvorené: 29.10.2018 11:10, Zdroj: NCDCP)

NCDCP má nového účastníka. Potom, čo Predstavenstvo centrálneho depozitára dňa 17.10.2018 schválilo preukázanie splnenia kritérií prístupu k službám Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., bola s novým účastníkom ZENIT kapital o.c.p., a.s. uzatvorená príslušná zmluva, ktorá nadobudla účinnosť 26. októbra 2018.

Spoločnosť ZENIT kapital o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi s platnou licenciou Národnej banky Slovenska. Aktualizovaný zoznam účastníkov NCDCP nájdete vo webovej sekcii Členský princíp.