Výročná správa NCDCP za rok 2019

(Vytvorené: 03.07.2020 14:55, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoju výročnú správu za účtovný rok 2019, ktorá bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP dňa 17. júna 2020.

Súčasťou Výročnej správy NCDCP za rok 2019 je aj individuálna ročná závierka depozitára k 31. decembru 2019 a správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Výročnú správu si môžete prečítať, stiahnuť alebo priamo vytlačiť z tejto webovej adresy