Výročná správa NCDCP za rok 2018

(Vytvorené: 28.05.2019 15:15, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), zverejnil Výročnú správu za rok 2018, ktorá bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP dňa 24. apríla 2019.

Súčasťou Výročnej správy NCDCP za rok 2018 je aj individuálna ročná závierka k 31. decembru 2018 a správa nezávislého audítora k výročnej správe. Výročnú správu si môžete prečítať, stiahnuť alebo vytlačiť z tohto linku.