Voľné pracovné pozície

(Vytvorené: 15.05.2017 15:50, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií v rámci divízie obchodu a prevádzky.

Pre získanie podrobnejších informácií o obsadzovaných pracovných miestach prejdite na tento link.