Úspešné testy migrácie NCDCP do T2S

(Vytvorené: 27.09.2017 10:35, Zdroj: NCDCP)

V priebehu mesiacov august a september Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) vykonal v troch etapách úspešné testovanie migrácie statických a dynamických dát do systému TARGET2-Securities (T2S).

Obsahom prvej etapy (od 1.8. do 15.8.2017) a druhej etapy (od 21.8. do 25.8.2017) bolo testovanie migrácie statických a dynamických dát do systému T2S v prostredí EAC („interoperability“ prostredie). V oboch etapách NCDCP následne otestoval aj základnú funkcionalitu systému v rámci obchodného dňa (Business Day Testing). V priebehu oboch etáp testovania neboli v systéme NCDCP identifikované žiadne významné nedostatky v súvislosti s jeho prepojením so systémom T2S.

V dňoch od 13.9. do 22.9.2017 NCDCP úspešne realizoval tretí test migrácie statických a dynamických dát do systému T2S v prostredí UTEST („predprodukčné“ prostredie), aj tentoraz bez výskytu závažných nedostatkov.

V súčasnosti prebieha komunitné testovanie, ktorého sa spolu s NCDCP zúčastňujú aj účastníci NCDCP a ďalšie subjekty slovenského kapitálového trhu – Národná banka Slovenska, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a ARDAL. Táto fáza testovania naštartovala 25.9.2017 a mala by byť ukončená 13.10.2017.

Testovanie procesu migrácie do systému T2S je súčasťou komplexnej prípravy NCDCP na ostrý prechod na túto jednotnú technickú platformu Eurosystému, ktorý sa má uskutočniť koncom októbra t. r..