Tretí raz s Asociáciou globálnych správcov aktív

(Vytvorené: 12.11.2018 16:10, Zdroj: NCDCP)

V súlade s uplatňovaním princípu transparentnosti sa NCDCP už tretí rok po sebe zapojil do medzinárodného projektu výročného zberu informácií pre Asociáciu globálnych správcov aktív (AGC) sídliacu v americkom Washingtone a výstup vo forme komplexného dotazníka zverejnil na svojom webovom sídle.

Kompletný Dotazník AGC pre roky 2018 - 2019 nájdete zverejnený vo webovej sekcii Hodnotiace správy|AGC, spolu s dotazníkmi z predchádzajúcich dvoch rokov.