Transparentne aj po roku s dotazníkom AGC

(Vytvorené: 29.11.2017 18:20, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. sa po roku znovu aktívne zapojil do projektu zberu informácií o centrálnych depozitároch, ktorý vykonáva Asociácia globálnych správcov aktív (AGC) so sídlom v americkom Washingtone. Rovnako ako v roku 2016, náš depozitár poskytol asociácii odpovede na všetky otázky a po verifikácii jeho formálnej správnosti zo strany AGC ho zverejnil na svojom webovom sídle.

Dotazník AGC 2017 - 2018 je publikovaný vo webovej sekcii Hodnotiace správy.