Termín migrácie NCDCP do T2S oficiálne potvrdený

(Vytvorené: 29.09.2017 11:00, Zdroj: NCDCP)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o formálnom prijatí žiadosti NCDCP z júla 2017 o prístup do systému služieb T2S k 30. októbru 2017.

Uvedené rozhodnutie oficiálne oznámil p. Marc Bayle, predseda Rady pre infraštruktúru trhu (T2S) ECB p. Ľuborovi Jenisovi, predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi NCDCP, listom dňa 29. septembra 2017.

Z rozhodnutia Rady guvernérov ECB tiež vyplýva, že NCDCP splnil všetky kritériá prístupu do systému T2S.