Štatistika za december a rok 2020

(Vytvorené: 11.01.2021 11:55, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2020.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31.12.2020, resp. za mesiac december 2020, nájdete vo webovej sekcii ŠtatistikaOkrem pravidelne zverejňovaného aktuálneho mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. za rok 2020.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.