Štatistika NCDCP za rok 2017

(Vytvorené: 05.01.2018 16:55, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2017.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31.12.2017, resp. za mesiac december 2017, nájdete vo webovej sekcii Štatistika. Okrem pravidelného mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti centrálneho depozitára za rok 2017.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.