Štatistika NCDCP za mesiac január 2018

(Vytvorené: 06.02.2018 16:50, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje za prvý kalendárny mesiac 2018.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31.1.2018, resp. za mesiac január 2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika. Okrem pravidelného mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti centrálneho depozitára za posledný kalendárny rok (2017).

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.