Štatistika NCDCP za marec 2018

(Vytvorené: 04.04.2018 13:35, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac marec 2018 a k 31.3.2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac marec 2018, resp. podľa stavu k 31.3.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.