Štatistika NCDCP za máj 2018

(Vytvorené: 05.06.2018 17:50, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. máju 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac máj 2018, resp. podľa stavu k 31.5.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierovzoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.