Štatistika NCDCP za jún 2020

(Vytvorené: 07.07.2020 13:40, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje obchodné výsledky podľa stavu k 30. júnu 2020.

Štatistiku NCDCP za mesiac jún 2020, resp. podľa stavu k 30.06.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.