Štatistika NCDCP za jún 2019

(Vytvorené: 11.07.2019 13:15, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. júnu 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac jún 2019, resp. podľa stavu k 30.06.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.