Štatistika NCDCP za jún 2018

(Vytvorené: 06.07.2018 11:50, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. júnu 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac jún 2018, resp. podľa stavu k 30.6.2018, nájdete publikovanú vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.