Štatistika NCDCP za júl 2018

(Vytvorené: 07.08.2018 15:00, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. júlu 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac júl 2018, resp. podľa stavu k 31.7.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.