Štatistika NCDCP za február 2018

(Vytvorené: 06.03.2018 10:55, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac február 2018 a k 28.2.2018.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 28.2.2018, resp. za mesiac február 2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.