Štatistika NCDCP za december a rok 2019

(Vytvorené: 10.01.2020 15:35, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil vybrané štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2019.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31.12.2019, resp. za mesiac december 2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika. Okrem aktuálneho mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti centrálneho depozitára za rok 2019.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.