Štatistika NCDCP za december a rok 2018

(Vytvorené: 09.01.2019 14:15, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac december, resp. podľa stavu k 31.12.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika. Okrem pravidelného mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti centrálneho depozitára za rok 2018.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.