Štatistika NCDCP za august 2019

(Vytvorené: 03.09.2019 10:05, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac august 2019, resp. podľa stavu k 31.08.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.