Štatistika NCDCP za apríl 2019

(Vytvorené: 09.05.2019 15:15, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil výsledky svojich aktivít podľa stavu k 30. aprílu 2019.

Štatistiku vybraných ukazovateľov NCDCP za mesiac apríl 2019, resp. za obdobie prvých štyroch kalendárnych mesiacov t. r., nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že na dennej báze aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.