Štatistika NCDCP za apríl 2018

(Vytvorené: 09.05.2018 11:20, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac apríl 2018 a k 30.4.2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac apríl 2018, resp. podľa stavu k 30.4.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierovzoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.