Štatistika NCDCP k 31.8.2017

(Vytvorené: 06.09.2017 14:35, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. augustu 2017.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31. augustu 2017, resp. za obdobie prvých ôsmych mesiacov 2017, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.