Štatistika NCDCP k 31.5.2017

(Vytvorené: 02.06.2017 14:40, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. máju 2017.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31.5.2017 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Súčasne avizujeme aktualizáciu v zoznamoch emitentov zaknihovaných cenných papierov i listinných akcií na meno, ktorých emisie sú zaregistrované v NCDCP - sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.