Štatistika NCDCP k 31.10.2017

(Vytvorené: 06.11.2017 15:40, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. októbru 2017.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 31. októbru 2017, resp. za obdobie prvých desiatich mesiacov 2017, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.