Štatistika NCDCP k 30.9.2017

(Vytvorené: 06.10.2017 13:30, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 30. novembru 2017.

Štatistiku NCDCP podľa stavu k 30.11.2017, resp. za obdobie prvých deviatich mesiacov 2017, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, sú publikované vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.