Štatistika NCDCP k 29.02.2020

(Vytvorené: 03.03.2020 15:40, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 29. februáru 2020.

Štatistiku NCDCP za mesiac február 2020, resp. podľa stavu k 29.02.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.