Septembrová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 07.10.2019 14:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. septembru 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac september 2019, resp. podľa stavu k 30.09.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.