Schválenie nových účastníkov NCDCP

(Vytvorené: 16.04.2018 14:20, Zdroj: NCDCP)

Portfólio účastníkov NCDCP by čoskoro mali rozšíriť dva nové subjekty, ktoré splnili príslušné podmienky legislatívy i Prevádzkového poriadku NCDCP.

Predstavenstvo NCDCP najskôr dňa 13. marca 2018 schválilo preukázanie splnenia kritérií pre vznik prístupu k službám zo strany spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., a následne, dňa 16. apríla 2018 schválilo žiadosť o prístup k službám Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), zriadenej na základe zákona o štátnej pokladnici.

Týmito rozhodnutiami boli vytvorené predpoklady pre uzavretie zmlúv o prístupe účastníka k službám NCDCP s obidvomi entitami, ktoré možno očakávať v najbližších dňoch.