Prvé úspešné emisie v NCDCP

(Vytvorené: 12.08.2016 10:00)

Po spustení ostrej prevádzky, ktorú sme ohlásili v júni t. r., Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zintenzívnil obchodnú komunikáciu s účastníkmi kapitálového trhu s cieľom osloviť ich s reálnou ponukou služieb zo svojho portfólia.

Výsledkom týchto aktivít sú nové emisie listinných i zaknihovaných cenných papierov zaregistrované v NCDCP. V štádiu prípravy sú ďalšie emisie a vo finálnej fáze pred uzavretím zmluvných vzťahov sú prípady členstva v NCDCP. Prehľad všetkých emisií v NCDCP, ktorý budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať, nájdete v sekcii Emisie v NCDCP.