Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku ide do finále

(Vytvorené: 25.10.2021 09:30, Zdroj: Ministerstvo financií SR)

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, sa blíži k svojmu ukončeniu.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky oficiálne schválila ukončenie účasti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (NCDCP) v Target 2-Securities, ktorý obidvom depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Podľa plánu schváleného Európskou centrálnou bankou sa tento exit uskutoční v termíne od 12. do 14. novembra 2021. Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU