Prevod aktív klientov NCDCP

(Vytvorené: 29.07.2021 11:55, Zdroj: NCDCP)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP.

Pripravili sme pre Vás otázky a odpovede k prevodu aktív klientov NCDCP, kde nájdete všetky potrebné informácie.