Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2020

(Vytvorené: 26.11.2019 13:35, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil nový Prevádzkový kalendár pre rok 2020.

Nový prevádzkový kalendár obsahuje farebne odlíšené dôležité dátumy podľa toho, či ide neprevádzkové (neobchodné) dnidni pracovného voľna alebo pracovného pokoja (t. j. nepracovné dni) a dni, počas ktorých NCDCP síce neposkytuje bežné služby, ale počas ktorých prebiehajú procesy vyrovnania príkazov FoP alebo DVP príkazov.

Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2020 nájdete tu