Prevádzkový kalendár na rok 2019

(Vytvorené: 21.12.2018 15:00, Zdroj: NCDCP)

NCDCP zverejnil nový Prevádzkový kalendár pre rok 2019.

Nový kalendár obsahuje farebne odlíšené dôležité dátumy podľa toho, či ide neprevádzkové (neobchodné) dni, dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja (nepracovné dni) a dni, kedy NCDCP nemá úradné hodiny, ale počas nich prebiehajú procesy vyrovnania príkazov FoP alebo DVP príkazov.

Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2019 nájdete tu