Popis komunikačného rozhrania hlavného informačného systému NCDCP

(Vytvorené: 21.09.2015 16:10, Zdroj: NCDCP)

Popis aktuálnej verzie komunikačného A2A rozhrania Hlavného informačného systému NCDCP je zverejnený k stiahnutiu v klientskej zóne Môj depozitár, v sekcii Návody a pomôcky.

Pre získanie prístupového oprávnenia do klientskej zóny, je potrebné zaslať údaje žiadateľa: názov subjektu, meno a priezvisko užívateľa (zamestnanca subjektu), e-mail užívateľa, na emailovú adresu info@ncdcp.sk.

Prístupové údaje (užívateľské meno a heslo) zašleme najneskôr do 24 hodín na emailové adresy užívateľov.

V uvedenej sekcii klientskej zóny sa k stiahnutiu nachádza aj popis požiadaviek na autentifikačné certifikáty pre prístup do Hlavného informačného systému NCDCP.