Po roku opäť s Asociáciou globálnych správcov

(Vytvorené: 05.09.2019 14:15, Zdroj: NCDCP)

Na základe výzvy svetovej Asociácie globálnych správcov (AGC) sa NCDCP už po štvrtý raz zapojí do výročného projektu zberu údajov od inštitúcií poskytujúcich služby infraštruktúry kapitálového trhu „Depository Information-Gathering Project 2019 - 2020“.

Výsledkom tohto zberu informácií bude komplexný dotazník, ktorý v súlade s princípom transparentnosti zverejníme na našom webovom sídle.

Asociácia globálnych správcov (AGC) so sídlom v americkom Washingtone bola založená v roku 1996 a združuje 12 nadnárodných finančných inštitúcií, ktoré poskytujú služby úschovy cenných papierov a správy aktív predovšetkým inštitucionálnym cezhraničným investorom na celom svete. Ako nezávislá organizácia zastupuje spoločné záujmy svojich členov v záležitostiach týkajúcich sa regulácie a štruktúry trhu prostredníctvom pripomienkových listov, bielych kníh a komunikácie s legislatívnymi a regulačnými autoritami a inštitúciami finančného priemyslu. Členské banky Asociácie fungujú na konkurenčnej báze a Asociácia sa na ich obchodných aktivitách nezúčastňuje, ani neurčuje pravidlá ako by mali svoje obchodné aktivity vykonávať. Administratívu a bežnú operatívnu činnosť pre Asociáciu vykonáva spoločnosť Baker & McKenzie LLP.

Vyplnené dotazníky AGC z predchádzajúcich troch rokov nájdete v tejto webovej sekcii.