PF 2021

(Vytvorené: 28.12.2020 08:35, Zdroj: NCDCP)

NCDCP ďakuje všetkým svojim účastníkom, klientom, emitentom, dodávateľom a ostatným obchodným partnerom za spoluprácu v neľahkom roku 2020. Vážime si vašu priazeň a pochopenie pre sťažené prevádzkové podmienky limitujúce možnosti štandardných obchodných kontaktov.

 roku 2021 vám prajeme v prvom rade dobré zdravie, optimizmus a veľa obchodných a pracovných úspechov. Nech nám nový rok spoločne prinesie pozitívne zmeny a splnenie nádejí v návrat bežných radostí.