PF 2020

(Vytvorené: 27.12.2019 10:20, Zdroj: NCDCP)

NCDCP ďakuje všetkým svojim účastníkom, klientom, emitentom, dodávateľom a ostatným obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2019.

Do roku 2020 vám prajeme veľa obchodných úspechov a v osobnom živote veľa zdravia a spokojnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku!